هنرگستران! کلیک کنید!

تعرفه آگهی

تعرفه آگهی در فروشگاه شما

 1. آگهی معمولی در فروشگاه شما رایگان است
 2. آگهی ویژه به رنگ متمایز و جلوتر در هر شاخه نمایش داده میشود
 3. مدت زمان نمایش آگهی ویژه 7 روز است
 4. قیمت آگهی ویژه 10,000 تومان است.
 5. به عنوان تخفیف سایت فنسالار مجاز است مدت نمایش آگهی رایگان و آگهی ویژه را افزایش دهد. مثلا 3 ماه نمایش رایگان و یک ماه نمایش ویژه.
بالا

تعرفه آگهی در املاک

 1. آگهی معمولی در املاک رایگان است
 2. آگهی ویژه به رنگ متمایز و جلوتر در هر شاخه نمایش داده میشود
 3. مدت زمان نمایش آگهی ویژه 15 روز است
 4. قیمت آگهی ویژه 15,000 تومان است.
 5. تعرفه آگهی در بخش (مشاوران املاک) و در بخش (سازندگان) ماهانه 50هزار تومان است و آگهی ویژه این بخش نیز 40هزار تومان برای 15 روز است.
 6. به عنوان تخفیف سایت فنسالار مجاز است مدت نمایش آگهی رایگان و آگهی ویژه را افزایش دهد. مثلا 3 ماه نمایش رایگان و یک ماه نمایش ویژه.
بالا